Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Godziny dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela nauczyciele naszej szkoły są dostępni w celu konsultacji dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów.
Godzina dostępności nauczycieli odbywa się w czwartki od 15.00 do 16.00.
- Pedagog i nauczyciele: informatyki, przyrody, geografii, religii (E. Nocoń) realizują godziny dostępności w czwartki w tygodniu parzystym - zaznaczone na żółto w kalendarzu poniżej.
- Pani Małgorzata Szlaga pełni dyżur od 15.30 do 16.30.
- Pani Joanna Markieton-Kozioł pełni dyżur od 15.25 do 16.25 (w tygodniu parzystym)
- Pani Bernadeta Ploch pełni dyżur od 15.10 do 16.10.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym - wtorek - 08.00 - 12.00.

Zasady organizacji godzin dostępności:
  • nauczyciel obowiązany jest do dostępności w  szkole w celu udzielania uczniom i ich rodzicom konsultacji wg potrzeb,
  • nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny,
  • konsultacje mogą być grupowe i indywidualne,
  • szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów / wychowanków i ich rodziców jest ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Izabela Leś-Borkowska (2022-10-01 17:20:19)
Informację zmodyfikował(a): Izabela Leś-Borkowska (2022-11-10 15:53:43)
Liczba odwiedzin: 102
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij