Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Godziny dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela nauczyciele naszej szkoły są dostępni w celu konsultacji dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów. W każdym pierwszym tygodniu miesiąca nauczyciele zapraszają rodziców - dla usprawnienia kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się przez moduł wiadomości e-dzienniku.
W pozostałych tygodniach zaplanowano czas dla uczniów.
Zasady organizacji godzin dostępności:
  • nauczyciel obowiązany jest do dostępności w  szkole w celu udzielania uczniom i ich rodzicom konsultacji wg potrzeb,
  • nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny,
  • konsultacje mogą być grupowe i indywidualne,
  • szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów / wychowanków i ich rodziców jest ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Izabela Leś-Borkowska (2022-10-01 17:20:19)
Informację zmodyfikował(a): Izabela Leś-Borkowska (2023-09-09 15:04:29)
Liczba odwiedzin: 366
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij